Kompetent rådgivning

ELRÅD.dk er bygget af Jakob Steinaa, der hjælper til at oversætte rammerne for el-lovgivningen til noget håndgribeligt. Udover adskillige års erfaring med undervisning, deltager han i nationalkomiteen S-564 for “Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød”.

Jakob Steinaa
Kærstykkevej 26
2650 Hvidovre

Tlf. (+45) 5250 5201
CVR 4123 4350

Læs mere om Jakob på www.steinaa.com

Kontakt Jakob

Kontakt ELRÅD.DK via formularen nedenfor,
hvis du har brug for svar på spørgsmål.